วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 1,186 view

HRC  

                        ไทยได้ประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) วาระปี ค.ศ. 2025 - 2027 ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยวิสัยทัศน์และคำมั่นของไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชน ปรากฏตามเอกสารสรุปภาษาไทย แผ่นพับภาษาอังกฤษ และแผ่นพับภาษาฝรั่งเศสแนบมาพร้อมนี้ 

เอกสารวิสัยทัศน์และคำมั่นต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนภาษาไทย

แผ่นพับภาษาอังกฤษ

แผ่นพับภาษาฝรั่งเศส

แผ่นพับภาษาสเปน

                        On 21st September 2023 during the UNGA 78, Thailand has announced its candidature to the Human Rights Council, United Nations, for the term of 2025 -2027. Thailand's vision and pledges on Human Rights issue are as appeared in the pamphlets in English and French attached below.

Thailand4HRC2025-2027 pamphlet in English 

Thailand4HRC2025-2027 pamphlet in French

Thailand4HRC2025-2027 pamphlet in Spanish

About the Thailand4HRC2025-2027 Campaign Souvenir :

"When local artist meets global artist" handwoven Pandanus pouch

 

S__4751380

 

"The Face of Humanity" is a collaborative street painting from the occasion of the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights in 2018, sprayed and drawn by participants from government, diplomatic corps, international organizations, private sector, youth representatives and civil society organizations in Thailand. The finished work was done by one of the world renowned Thai artists, Alex Face. 

This artwork is used as a design for the lining of a Pandanus handwoven pouch made by Sikao community in Trang Province, South of Thailand. Their spirit and teamwork symbolizes inner strength, resilience and crafting skills of the Thai grassroots local community.

    

7E817666-E2FD-4F1B-90A6-56C44B279152_1

 

This "When local artist meets global artist" product reminds us that the discussion and the work on human rights at global level should also take into account the local needs, as well as aiming to make real difference with positive impacts on the ground. How each strand of pandan leaves was woven one by one to create this product also represents the collective effort of all stakeholders that will make human rights a reality for all.