ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
“เยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 13.15 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre: UNCC) กรุงเทพฯ
ดูทั้งหมด