ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
"Doing Business with the United Nations"
ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Doing Business with the United Nations" ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถ. ศรีอยุธยา โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดงานกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือเอสแคป (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP)
ดูทั้งหมด