ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และหารือข้อราชการกับรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UNESCAP)
ดูทั้งหมด