วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,295 view

รายการวิทยุ “หน้าต่างโลกกว้าง องค์การระหว่างประเทศ” ทางคลื่นวิทยุสราญรมย์ AM 1575 Khz

เว็บไซต์วิทยุสราญรมย์ :
รายการหน้าต่างโลกกว้าง :
Facebook :
Youtube :
1. มรดกโลก...มรดกแห่งมนุษยชาติ
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
แขกรับเชิญ : ธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์
2. ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
แขกรับเชิญ : สุพัตรา เอื้ออารีย์
3. อาวุธเล็กและอาวุธเบา...ภัยใกล้ตัวต่อสันติภาพและความมั่นคงโลก (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
แขกรับเชิญ : กรกช ภารัชสิทธิ์
4. อาวุธเล็กและอาวุธเบา...ภัยใกล้ตัวต่อสันติภาพและความมั่นคงโลก (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
แขกรับเชิญ : กรกช ภารัชสิทธิ์
5. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
6. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี
7. การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (ตอนที่ 3 – จบ)
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี