แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 3,171 view

1 Organization_Structure_Chart_Infographic_Graph_(1)  

The Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs of Thailand has 1 Secretariat and 4 Divisions: 

1) The Secretariat to the Department (สำนักงานเลขานุการกรม)

2) Social Division (กองการสังคม) 

3) Developmental Affairs Division (กองกิจการเพื่อการพัฒนา):

4) International Organizations Administrative Affairs Division (กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ)

5) Peace, Security and Disarmament Division (กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ