ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2566

| 208 view

สถิติการให้บริการและความพึงพอใจในการติดต่อกรมองค์การระหว่างประเทศ

1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

 

  1. การติดต่อประสานงานทางราชการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เดือน/ปี

จำนวน Email ใน [email protected]

Email และเอกสารประสานงานได้รับการเรียนเสนอและ/หรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

ตุลาคม 2565

77

พฤศจิกายน 2565

54

ธันวาคม 2565

51

มกราคม 2566

106

กุมภาพันธ์ 2566

156

มีนาคม 2566

292

รวม

736

 

  1. การติดต่อขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ

 

เดือน/ปี

จำนวน นักศึกษาฝึกงาน

มีความพึงพอใจ ฝึกงานจนครบตามกำหนด และได้รับความรู้ ความคุ้นเคยในการทำงานในระบบราชการ

ตุลาคม 2565

0

-

พฤศจิกายน 2565

0

-

ธันวาคม 2565

0

-

มกราคม 2566

0

-

กุมภาพันธ์ 2566

1

มีนาคม 2566

รวม

1

 

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมองค์การระหว่างประเทศ

สถานะ ณ 31 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการและความพึงพอใจในการติด_1.pdf