ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 1,357 view

สถิติการให้บริการของกรมองค์การระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566
การติดต่อประสานงานทางราชการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ เท่านั้น
ไม่รวมข้อมูลสถิติ E-mail หรือเอกสารประสานงานอื่น ๆ ที่ส่งไปยัง E-mail ทางการของแต่ละกอง 
ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมองค์การระหว่างประเทศ ยังไม่เปิดบริการ E-service เอกสารดังแนบ

  1. ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
  2. ช่วงเวลา 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566


เอกสารประกอบ

O12_สถิติการให้บริการ_2566_.pdf