ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง :

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ :

02-203-5000

เปิดให้บริการ :

08:30 - 16.30 น.

สายรถเมลที่ผ่าน :

ปอ 509, ปอ 503, ปอ 157, ปอ 97, 97, ปอ 92, 92, 157, ปอ 72, 72, 8