แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคและแผนปฏิบัติการการทูตพหุภาคี พ.ศ. 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคและแผนปฏิบัติการการทูตพหุภาคี พ.ศ. 2566-2570

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 49 view

เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคและแผนปฏิบัติการการทูตพหุภาคี_พ.ศ._2566-2570.pdf