แผนยุทธศาสตร์กรมและแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์กรมและแผนพัฒนาหน่วยงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 361 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม_จริยธรรมฯ_ระดับกรม_ประจำปี_พ.ศ._2565.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม_ปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_(รอบ_6_เดือนแรก_).pdf
รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม_รอบ_6_เดือน.pdf