แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 46 view

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 กรมองค์การระหว่างประเทศ ไม่มี การจัดซื้ดจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 5 แสนบาท จึงไม่มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ประจำปี 2567