เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

| 595 view

messageImage_1687245985497

เอกสารประกอบ

คำสั่ง_จริยธรรม.pdf
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่_ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ_(Dos_and_Don’ts).pdf