การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2567

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2567

| 1,542 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม.pdf
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่_ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ_(Dos_and_Don’ts).pdf
O21_กิจกรรมจริยธรรมกรม_2567_.pdf