สรุปรายงานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปรายงานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 334 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

O25_สรุปรายงานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก.pdf