สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 1,478 view

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เดือน

จำนวนเรื่อง

ประเภทเรื่อง

หน่วยงาน

สถานะการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตุลาคม 2565

-

-

-

-

-

พฤศจิกายน 2565

-

-

-

-

-

ธันวาคม 2565

-

-

-

-

-

มกราคม 2566

-

-

-

-

-

กุมภาพันธ์ 2566

-

-

-

-

-

มีนาคม 2566

-

-

-

-

-

เมษายน 2566

-

-

-

-

-

พฤษภาคม 2566

-

-

-

-

-

มิถุนายน 2566

-

-

-

-

-

กรกฎาคม 2566

-

-

-

-

-

สิงหาคม 2566

-

-

-

-

-

กันยายน 2566

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

0

 

 

0

0

                                                                                                                                                                                * ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566


หมายเหตุ
: ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) กรมองค์การระหว่างประเทศไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

เอกสารประกอบ

O24_ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต_งบ_66.pdf