สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 176 view

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 เดือน

จำนวนเรื่อง

 ประเภทเรื่อง

 หน่วยงาน

สถานะการดำเนินการ

อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ

ได้ข้อยุติแล้ว

ตุลาคม 2565

-

-

-

-

-

พฤศจิกายน 2565

-

-

-

-

-

ธันวาคม 2565

-

-

-

-

-

มกราคม 2566

-

-

-

-

-

กุมภาพันธ์ 2566

-

-

-

-

-

มีนาคม 2566

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

ไม่พบข้อร้องเรียนในห้วงระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566

 

 * ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566

 

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนฯ_ปีงบประมาณ_2566.pdf