รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 1,061 view

1.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐

4.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐

6.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

7.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕

8.พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗

9.พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

10.พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘

 

 

เอกสารประกอบ

พรย.ปรมาณู.pdf
ภัยพิบัติ.pdf
เทคโนโลยีเอเชีย.pdf
AIT_คำแปล.pdf
AIT_คำอธิบาย.pdf
ไปรษณีย์.pdf
APPU_คำแปล.pdf
APPU_คำอธิบาย.pdf
อวกาศ.pdf
APSCO_คำแปล.pdf
APSCO_คำอธิบาย.pdf
นิวเคลียร์.pdf
นิวเคลียร์_-_คำแปล.pdf
อาวุธเคมี.pdf
Chemical_weapons.pdf
พ.ร.บ._ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุุ้มกันทางทูต_พ.ศ._๒๕๒๗.pdf
เอกสิทธิ์.pdf
เชลยศึก.pdf