รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 1,538 view

เอกสารประกอบ

O28_รายงานผลตามนโยบาย_No_Gift_Policy_จากการปฏิบัติหน้าที่_รอบที่_1_ของกรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
O28_รายงานผลตามนโยบาย_No_Gift_Policy_จากการปฏิบัติหน้าที่_รอบที่_2_ของกรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf