รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 271 view

เอกสารประกอบ

O29__รายงานผลตามนโยบาย_No_Gift_Policy_จากการปฏิบัติหน้าที่_รอบที่_1_ของกรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
O29__รายงานผลตามนโยบาย_No_Gift_Policy_จากการปฏิบัติหน้าที่_รอบที่_2_ของกรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
O29_แบบรายงานผลภาพรวมตามนโยบาย_No_Gift_Policy_จากการปฏิบัติหน้าที่_รอบที่_2.pdf