รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 งบรายจ่าย หมวดงบลงทุน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 งบรายจ่าย หมวดงบลงทุน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 104 view

เอกสารประกอบ

O14_รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของปี_2567.xls
O14_รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของปี_2567.pdf