รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 192 view

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์ม_ITA-o17_66_1001-(แยกรายเดือน)_1.xls
แบบฟอร์ม_ITA-o17_66_1001-_รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
แบบฟอร์ม_ITA-o17_66_1001-All.pdf