รอง นรม. และรมว.กต. เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ESCAP/ DPM - FM co-hosted the welcome reception for 80th ESCAP Session

รอง นรม. และรมว.กต. เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ESCAP/ DPM - FM co-hosted the welcome reception for 80th ESCAP Session

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 106 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นายปรานปรีย์ พหิทานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเลขาธิการบริหารเอสแคป (ESCAP) ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเอสแคป สมัยที่ 80 ซึ่งในโอกาสนี้ เอสแคปขอบคุณไทยที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างให้อาคารของเอสแคปมีความทันสมัยและสามารถรับมือกับแรงจากสะเทือนจากแผ่นดินไหว

On 22 April 2024, H.E. Mr. Parnpree Bahiddha - Nukara , Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs co-hosted the welcome reception with the UN ESCAP Executive Secretary for delegates in 80th ESCAP Commission Session at the UNCC, Bangkok, Thailand. In this occassion, the UN ESCAP has recognized, in appreciation, Thailand’s contribution to Seismic Mitigation Project & UNCC Renovation Project.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ