ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ / Vice Minister for Foreign Affairs met with representatives of International Organizations

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ / Vice Minister for Foreign Affairs met with representatives of International Organizations

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 92 view

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมา โดยมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีสำนักงานในประเทศไทยเข้าร่วม ได้แก่ UNHCR UNOCHA IOM UNICEF WFP UNDP และ ICRC ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และหารือเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือกันเพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาและในพื้นที่ชายแดนในฝั่งไทย

 

On 26 April 2024, H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow, Vice Minister of Foreign Affairs chaired the Meeting on Humanitarian Assistance for Myanmar People, at Meeting Room 3, Ministry of Foreign Affairs. The meeting was joined by representatives of international organizations based in Thailand with mandate on humanitarian assistance, namely, UNHCR, UNOCHA, IOM, UNICEF, WFP, UNDP and ICRC. The meeting exchanged information and views on the current humanitarian situation, and discussed possibilities of cooperation to upscale humanitarian assistance to those in need along the Thai-Myanmar border.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ