ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 1,414 view

เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
พ.ร.บ._มาตรฐานทางจริยธรรม_พ.ศ._2562.pdf