ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2566

| 824 view

เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
พ.ร.บ._มาตรฐานทางจริยธรรม_พ.ศ._2562.pdf