ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 756 view

เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_สำหรับการบอกรับสมาชิกนิตยสาร_Time_ปี_งปม.2566_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_สำหรับการบอกรับสมาชิกนิตยสาร_The_Ecomist_ปี_งปม.2566_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร_A4_จำนวน_200_รีม_งวดที่_1.2566_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf