ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 166 view

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 5 แสนบาท ตามระเบียบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 :

กรมองค์การระหว่างประเทศ ไม่มี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในวงเงินเกิน 5 แสนบาท จึงไม่มีการจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 5 แสนบาทในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ._2560.pdf
O15_ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง_หรือ_การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน_5_แสนบาท_.pdf