ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 3,504 view

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ(พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14- 28 มีนาคม 2566 (ก่อนเวลา 16.30 น.)

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_1.pdf
ใบสมัครลูกจ้าง.doc
ใบสมัครลูกจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเห.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพน_1.pdf