ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
603 view

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๒ กันยายน ๑๕๖๕ (ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.)

เอกสารประกอบ

ประกาศกองสันติภาพฯ.pdf
ใบสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสันติภาพ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก_จนท.ฝ่.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพน.pdf