นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Summit for Democracy / PM delivers statement at 3rd Summit for Democracy

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Summit for Democracy / PM delivers statement at 3rd Summit for Democracy

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 193 view
                วันนี้ (20 มีนาคม 2567) เวลา 11.27 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโซล ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 (The 3rd Summit for Democracy) ภายใต้หัวข้อหลัก Democracy for Future Generations ในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์ ตามคำเชิญของนายยุน ซ็อก ย็อล (H.E. Mr. Yoon Suk Yeol) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
                นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศร่วมงาน การประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในการตอกย้ำค่านิยมประชาธิปไตย รัฐบาลไทยมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
ทุกวันนี้ประชาธิปไตยเผชิญหน้ากับความท้าทาย ความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มมากขึ้น และผลจากโซเชียลที่ทำให้เกิดความแตกแยก โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความท้าทายเหล่านี้
 
                 1. ประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของพลเมือง สังคมที่มีส่วนร่วม หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในหลากหลายมิติ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พร้อมทั้งยอมรับความท้าทายและข้อจำกัดในอดีต ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิดังกล่าวด้วยการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Universal Health Coverage” และ “การศึกษาสำหรับทุกคน Education for All” ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีภาคภูมิใจกับความคืบหน้าของ “ร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงาน” โดยกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยผสานความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมในไทยมากขึ้น
 
                 2. ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการต่อเนื่องมิใช่จุดหมายปลายทาง (democracy is an ongoing process, not a final destination) การมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต้องใช้ความพยายามและการบำรุงเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มความคาดหวังของประชาชน อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่เคยเผชิญบาดแผลทางประชาธิปไตย การจัดการกับความคาดหวังของสาธารณชนและการบำรุงเลี้ยงประชาธิปไตย ถือเป็นความพยายามที่ต้องใช้ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
 
                 3. ประชาธิปไตยที่ใช้ในที่หนึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ในทุกที่ แต่ส่วนสำคัญ คือ หลักการประชาธิปไตยต้องเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสากล เราเชื่อในคุณค่าของประชาธิปไตย แต่ทั่วโลกมีประชาธิปไตยและระบบการเมืองที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ทุกคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเดียวกัน ซึ่งเป็นความท้าทายระหว่างรุ่น ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงความแตกแยกทางดิจิทัล นายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าสิ่งที่ทั่วโลกต้องการในขณะนี้คือความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือพหุภาคี และความร่วมมือด้านมนุษยธรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
                 ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผู้นำต้องรับฟังและเคารพเจตจำนงของประชาชน รวมถึงต้องฟังจากเยาวชนมากขึ้น เพราะนั่นคือวิธีที่รับประกันได้ว่าประชาธิปไตยจะเติบโตต่อไปและเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
 
                 อนึ่ง การประชุม Summit for Democracy จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 โดยจัดขึ้นใน 3 ระดับได้แก่ 1. ระดับผู้นำผ่านระบบการประชุมทางไกล หรือกล่าวถ้อยแถลงในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์ 2. ระดับรัฐมนตรี ในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ In-person และ 3. การประชุมของภาคประชาสังคมและเยาวชนในรูปแบบ In-person
 
-------------------------
                 March 20, 2024, at 11.27hrs, (Seoul local time), Prime Minister and Minister of Finance Srettha Thavisin delivered a statement via a recorded video conference at the 3rd Summit for Democracy under the theme: “Democracy for Future Generations”, as invited by President Yoon Suk Yeol of the Republic of Korea. Government Spokesperson Chai Wacharonke disclosed gist of his statement as follows:
               The Prime Minister expressed great honor to represent Thailand for the first time at the Summit for Democracy, and emphasized that last year’s general elections in the country signifies a significant step towards reinforcing Thailand’s democratic values. The Thai Government is dedicated to prioritizing democracy, the rule of law, and human rights both at home and in foreign relations.
 
              Today, democracy confronts global challenges: rising inequality and social media’s divisive influence. The Prime Minister elaborated on these pressing challenges:
 
               First, democracy needs good governance, citizen participation, inclusive society, the rule of law, and human rights. A successful democracy must be able to address the multi-dimensional needs of the people, consisting of civil and political rights, as well as social, economic and cultural rights. While acknowledging the challenges and limitations inherited from the recent past, the Government remains committed to promoting such rights, building upon achievements like “Universal Health Coverage” and “Education for All”. The Prime Minister also took pride in the progress of Thailand’s “Marriage Equality Bill”, currently in the parliament, which will help promote greater social inclusivity and equality.
 
            Second, democracy is an ongoing process, not a final destination. It requires continuous effort and nurturing to be sustainable. To fulfil people’s expectations, democracy must adapt and evolve. For nations with the scars of setbacks in democracy, managing public expectations and nurturing democratic progress is an ongoing endeavor that demands unwavering commitment.
 
             Third, there is no one–size–fits–all democracy, but the democratic principle must be ONE and universal. As much as we believe in its values, there are diverse forms of democracy and political systems around the world. People are facing common global and inter-generational challenges, ranging from climate change and the environment to the digital divide. What the world needs now is greater international cooperation, stronger multilateralism, and more humanitarian cooperation.
 
             In conclusion, the Prime Minister stated that the leaders, must always listen to and respect people’s will. Leaders also have to hear more from the younger ones. This is to ensure that democracy will continue to thrive and serve as an essential foundation for the betterment of the future generations.
 
             The third Summit for Democracy took place from March 18 – 20, 2024 in Seoul, the Republic of Korea. It was held at 3 levels: a leaders’ plenary (national statement via a recorded video conference), an in-person ministerial-level meeting on AI and digital technology, and an in-person meeting of youths and civil societies.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ