ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2567

| 6,043 view

 

 

 

New_DG

นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม

อธิบดี

Pinsuda Jayanama

Director General

[email protected]

 

                                         

                                           DDG_P                                           

นายพืชภพ มงคลนาวิน

รองอธิบดี

Phuchphop Mongkolnavin

Deputy Director General

[email protected]

 

 

ผอ_กองกิจการฯ_03

นางสาวแคทรียา ปทุมรส

 รองอธิบดี 

Cataleya Phatoomros

Deputy Director General

[email protected]

 

 

    พี่พิม             ผอ_กองการสังคม_02            mm  

    นางพิมพ์พิรีย์  มณีรัตน์         นางสาวจิตวิภา เบญจศีล           นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย์

        เลขานุการกรม                     ผู้อำนวยการกอง                     ผู้อำนวยการกอง   

        สำนักงานเลขานุการกรม                  กองการสังคม                 กองกิจการเพื่อการพัฒนา 

        [email protected]          jitvipa.b@mfa.go.th         [email protected]

 

   ผอ04                     ผอ_กองสันติภาพ_ความมั่นคงและการลดอาวุธ

นางสาวแจ่มใส  เมนะเศวต                  นายมนตรี  นาทธนนันท์

  ผู้อำนวยการกอง                                ผู้อำนวยการกอง

      กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ      กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

     [email protected]                   [email protected]