ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2566

| 5,737 view
 
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
443  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทร. (0)2-203-5000 เวลาเปิดทำการ 08:30 - 16.30 น. 
สายรถเมลที่ผ่าน : ปอ 509, ปอ 503, ปอ 157, ปอ 97, 97, ปอ 92, 92, 157, ปอ 72, 72, 8
 
map
 

Department of International Organizations  Ministry of Foreign Affairs, Thailand
443 Sri Ayutthaya Road  Bangkok 10400 THAILAND  Tel. :(0)2-203-5000 ต่อ 12112

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ