การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของกำนัล/ของขวัญตามนโยบาย No Gift Policy 2567

การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของกำนัล/ของขวัญตามนโยบาย No Gift Policy 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 1,366 view

 

 

การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการงดรับของขวัญและของกำนัลฯ

             กรมองค์การระหว่างประเทศ ยังคงยืนยันเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบาย “No Gift Policy” โดยในกิจกรรม “In - House Knowledge Sharing”  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “New Way of Working” โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ตำแหน่งในขณะนั้น ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของนโยบาย No Gift Policy ของกรมฯ กับบุคลากรจำนวน 60 คนที่เข้าร่วม

             นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมข้าราชการของกรมองค์การฯ ซึ่งในการประชุมได้มีการมอบหมายนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และได้มีการเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy กับผู้อำนวยการทุกกอง นอกจากนี้ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในกรม ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการที่เริ่มเพิ่งเริ่มทำงานที่กรมองค์การฯ ตลอดปีงบประมาณ 2567 โดยให้เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy เป็นพิเศษด้วย

 

Picture1

ngp2

   ngp


LINE_ALBUM_ประชุมกรม_๒๔๐๒๒๑_23_1

LINE_ALBUM_ประชุมกรม_๒๔๐๒๒๑_7  

ngp5

ngp4  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

O27_การมอบนโยบาย_no_gift_2567_1.pdf