การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 667 view

กรมองค์การระหว่างประเทศ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นจะดำเนินนโยบาย “No Gift Policy”  โดยในกิจกรรมสัมมนากรม “In-House Knowledge Sharing” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งผู้บริหารกรมองค์การระหว่างประเทศได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าวกับบุคลากรในสังกัดกรมองค์การฯ รวม 64 คน นอกจากนี้ กรมองค์การฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม “คลินิกเคลียร์ใจ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมลักษณะ workshop เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในกรมองค์การระหว่างประเทศของพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 20 คน ซึ่งได้มีการเอ่ยย้ำถึงนโยบายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ